2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15 և ավելի Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան3,57,59,817,19,721,112,818,464,135,8100,0100,0
Արագածոտն4,111,311,315,058,3100,0
Արարատ2,47,89,011,569,4100,0
Արմավիր3,417,710,811,310,122,613,514,562,133,9100,0100,0
Գեղարքունիք2,76,410,114,466,5100,0
Լոռի2,611,111,222,213,011,113,816,759,438,9100,0100,0
Կոտայք2,75,99,023,510,623,512,917,664,829,4100,0100,0
Շիրակ1,73,610,613,113,419,015,228,659,035,7100,0100,0
Սյունիք3,212,29,813,361,5100,0
Վայոց Ձոր5,40,09,611,19,922,210,211,164,955,6100,0100,0
Տավուշ3,18,39,212,467,0100,0
Ընդամենը3,17,89,716,610,620,913,418,963,335,8100,0100,0