2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակը

Վերապատրաստված ուսուցիչներ
Ընդամենը Կանայք
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Վերջին 5 տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ30839303275122661326157456
Նախորդ ուսումնական տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ, նրանցից9503932717683248177147
-երբևիցե չեն վերապատրաստվել109410474784480440
-ունեն մինչև մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ4754453037535124
Նախատեսվում է վերապատրաստել այս ուսումնական տարում, նրանցից7188695423463006092208
-երբևիցե չեն վերապատրաստվել9889365280375746
-ունեն մինչև տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ4654353037335320