2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակը

Վերապատրաստված ուսուցիչներ
Ընդամենը Նրանցից` կանայք
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Վերապատրաստված ուսուցիչներ34251336076442754726999548
Վերջին 5 տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ31563310035602528624804482
Նախորդ ուսումնական տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ, նրանցից5973568928448144571243
-երբևիցե չեն վերապատրաստվել17121676361348131533
-ունեն մինչև մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ4103614933029040
Նախատեսվում է վերապատրաստել այս ուսումնական տարում, նրանցից4039366837133983079319
-երբևիցե չեն վերապատրաստվել146713651021187109889
-ունեն մինչև տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ4744165837132645