2011-2012 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակ
Կենսաթոշակային տարիքի 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան4,95,03,62,22,22,02,42,32,8
Արագածոտն3,33,31,71,71,71,7
Արարատ2,92,91,71,72,52,5
Արմավիր2,82,711,32,02,01,62,52,51,6
Գեղարքունիք3,43,41,21,23,13,1
Լոռի2,42,40,01,11,10,01,91,90,0
Կոտայք4,14,15,91,81,80,01,91,85,9
Շիրակ2,82,613,11,51,51,22,02,01,2
Սյունիք2,62,62,02,02,42,4
Վայոց Ձոր3,94,00,01,51,411,12,42,40,0
Տավուշ4,34,31,91,91,81,8
Ընդամենը3,63,64,81,81,81,92,32,32,6