2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և սովորողների սեռերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը
Երևան232180409003758412182125731267838645854156103956590117629
Արագածոտն150812577057566255227520684343
Արարատ38043450715820249258476845289296
Արմավիր47454169160017221931701636708605412762
Գեղարքունիք245620871128123916081364519246909882
Լոռի60215712267327061771551374133410245990720152
Կոտայք641759632930326503693019716952919245
Շիրակ57115394225423619116561409127710285968819973
Սյունիք234422509781159242622155748562411372
Վայոց Ձոր83477954555819286157114232994
Տավուշ1917172977397910280326283311830716189
Ընդամենը23218076657703742648328138290418701438912610120665113172233837