2012-2013 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և սովորողների սեռերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական
Երևան77123369152066210809141247613519617211271654372
Արագածոտն29181326109357540111901
Արարատ619829411376732105251386264186
Արմավիր92974449247713331700373179123175961
Գեղարքունիք4814219020441089203591788934196
Լոռի1110853103134160267039636001837185129145
Կոտայք13223629242622307527210717338187299147
Շիրակ10305491728101477172988431511423179958701
Սյունիք487823542396129535621736108365385
Վայոց Ձոր16377769114722046527521313
Տավուշ42091993133275222412028814160533006
Ընդամենը145710694634249722443493621512829713256221440107313