2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և սովորողների սեռերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան008112738739187039656215480812418558411440254787
Արագածոտն0030981408925495000040231903
Արարատ006789317480843600125362788504237
Արմավիր0095474423209611191620396193122015735
Գեղարքունիք0058712672167085400125757087984096
Լոռի001075850922512130728012950102554185609082
Կոտայք001415367224161224300715341190299306
Շիրակ0010242485322021204204890234511672179438631
Սյունիք005181251415588890041252006108645409
Վայոց Ձոր001772818812395184550027681268
Տավուշ0045032172111863723814130415161633101
Ընդամենը00153041725873656519235506620352892913698223601107555