2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և սովորողների սեռերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան6532674472328747741919137536988179565813697616211782256226
Արագածոտն000033831625732399000041152024
Արարատ000063903047561304002191105691424407
Արմավիր000010401480415958441620402199125605847
Գեղարքունիք000065303031737369246116157470990874225
Լոռի00001135953913199168624612237811884185859083
Կոտայք000015804759430121607343184737357198969742
Շիրակ00001149454441710929151875633421485180648614
Սյունիք00005500262212657050042012053109665380
Վայոց Ձոր00001630773799387129392029827601297
Տավուշ00004968237885448819210832615763403131
Ընդամենը653267447232164936786282821714706463119833045314160229337109976