2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և սովորողների սեռերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան8793424652378947342840126636520183771813595614511891256802
Արագածոտն3513160160132341141924
Արարատ8093383470438750225792994478
Արմավիր106064900136973715915472240126065892
Գեղարքունիք580326548214062446109190704151
Լոռի1265960312692144526213927171374183308989
Կոտայք16519796027871500765363200719823
Շիրակ1201756391880101916428282394999179338485
Սյունիք1014555732638189799734731704110445384
Վայոց Ձոր1716811688352116331989127181287
Տավուշ5109244073842719710835216763963142
Ընդամենը980387465237171081813482684014113421318412691412431230493110357