2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Կրթական աստիճաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4307117914594513552400814591130244605117629
Արագածոտն156517591019434304343
Արարատ359937771920929609296
Արմավիր478514851851142459711242933312762
Գեղարքունիք365139862245988209882
Լոռի7355358033314659392004710520152
Կոտայք77277840367819245019245
Շիրակ6924160762017949161741946051319973
Սյունիք41324372286811372011372
Վայոց Ձոր9541108899332961332994
Տավուշ239424161379618906189
Ընդամենը8615721349204116795005017762282485589233837