2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Կրթական աստիճաններ
1-4 դասարան 5-9 դասարան 10-12 դասարան Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4524722064291317941876417921069245792112716
Արագածոտն1578159783640114011
Արարատ39443488119486268626
Արմավիր501219648611002071771194437312317
Գեղարքունիք36263665160288938893
Լոռի73794474076364432184308218512
Կոտայք8118757730341872918729
Շիրակ6948137687714437111781753645917995
Սյունիք4190420824381083610836
Վայոց Ձոր10141003718172735172752
Տավուշ25232348118260536053
Ընդամենը8957925838594420443919420962147176723221440