2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Կրթական աստիճան
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4606124884418520511772218951079686434114402
Արագածոտն16400161507680402304023
Արարատ406203640011480885008850
Արմավիր502818148881221889931180539612201
Գեղարքունիք370503697013960879808798
Լոռի74973676430335826184986218560
Կոտայք83390793802752019029019029
Շիրակ7068130707512833871551753041317943
Սյունիք43170427602271010864010864
Վայոց Ձոր10270103807030276802768
Տավուշ251154247241108506068956163
Ընդամենը9125528898846723423647921692162017400223601