2011-2012 ուս. տարում Սովորողների բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի

Մարզ Կրթական աստիճաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը
Երևան2362021242250042229612415130526103956590117629
Արագածոտն861704942817472547227520684343
Արարատ18701729201217658861034476845289296
Արմավիր2644228928262473123812926708605412762
Գեղարքունիք202516262166182010011244519246909882
Լոռի38353555419538692215248310245990720152
Կոտայք4007372041353705157421049716952919245
Շիրակ37453339411436852426266410285968819973
Սյունիք2204192822232149132115475748562411372
Վայոց Ձոր491463595513485447157114232994
Տավուշ1286110812481168584795311830716189
Ընդամենը465884170349460442602461727209120665113172233837