2011-2012 ուս. տարում Սովորողների բաշխվածությունը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի

Մարզ Կրթական աստիճաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը
Երևան000000000
Արագածոտն2618219633122768201620777946704114987
Արարատ471939605225456131903653131341217425308
Արմավիր439136335200424431813321127721119823970
Գեղարքունիք408233834842411532523579121761107723253
Լոռի2347189128202622157018346737634713084
Կոտայք2960250834112803201721408388745115839
Շիրակ2458205730862669199021207534684614380
Սյունիք105495613321234852933323831236361
Վայոց Ձոր744592981810607693233220954427
Տավուշ1891173922632058141016325564542910993
Ընդամենը2726422915324722788420085219827982172781152602