2011-2012 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչ կենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչ կենսաթոշակային տարիք
Կենսաթոշակային տարիքի 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական
Երևան4,90,02,20,02,40,0
Արագածոտն0,82,50,51,20,61,1
Արարատ1,01,80,31,40,61,9
Արմավիր1,01,80,71,30,91,6
Գեղարքունիք1,02,50,30,90,72,4
Լոռի1,21,20,70,41,20,7
Կոտայք2,12,01,00,91,00,9
Շիրակ1,51,30,70,81,20,8
Սյունիք1,61,01,20,81,01,4
Վայոց Ձոր1,42,60,60,90,61,7
Տավուշ1,32,90,61,30,61,2
Ընդամենը2,21,41,10,71,31,0