2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանի վարիչ Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան58659901959912364266224137139248267307131200634301152251471
Արագածոտն154326971722612027159652174462125653124301
Արարատ209734710089715111913772114208752523647033463
Արմավիր21553851062077111257339839352189742925285935445
Գեղարքունիք22203379921111127633289112141835347316528493
Լոռի23735401081061151688521137972638712440336036470
Կոտայք19743348552951046541638931159753330585433456
Շիրակ2416472118112313175102301241143040784233816158586
Սյունիք173825065199101122917816732163925026276227384
Վայոց Ձոր510251811350161127142102681222216147
Տավուշ127018168664148785213675036391519684912251
Ընդամենը24161413010333293842211436827393978105044014657905003477776475175467