2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան601399621710013771247224265234245395143177681291082031541
Արագածոտն155426473444119311085811168471425214027329
Արարատ204934310843917110971101150246672223615629440
Արմավիր2113376109558318121761199052109602225065530482
Գեղարքունիք1763368974191712463119114419067384450422626
Լոռի2363448105126318164891531054554792539255636514
Կոտայք1969331112533810567979610168623829904131466
Շիրակ2418474126163025173103159113345733534436156588
Սյունիք170326173101081132810161261568847248144722390
Վայոց Ձոր548582535551163620129304119047135
Տավուշ1304210675735558055805303744101892518271
Ընդամենը237974129111230942824614078491347105942815577604323455615614755182