2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան624710522371911517824322427225928332810017679658931911515
Արագածոտն14992737638411731111571212831122373828333
Արարատ203137510769819111941121091178662024426226428
Արմավիր1974377107158333119551178712109672424624525451
Գեղարքունիք21573559361712125631161083145583044954920503
Լոռի237643610671642416687155994021712839154735530
Կոտայք192234583531810569958928130712830813228466
Շիրակ23825111092136271704915311932669263507332599
Սյունիք17012637111149114291005825165805325464025384
Վայոց Ձոր5356520233501739212234124274131
Տավուշ126019764553868795478511214414194396257
Ընդամենը240844249107344945328513997721348105743912316804153593795454205597