2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան606210102271151681032472262582693363168915681654972001375
Արագածոտն1505238604941191211189918225729402818296
Արարատ192532911222142511280111113517631730704729405
Արմավիր188731910815873012357126843169461525924922445
Գեղարքունիք1817256939151212214113161117013247403315314
Լոռի232042610514672916790156984222653238153931551
Կոտայք165326784631810530971075110291132003330380
Շիրակ215442911422442916834145100288461833477937512
Սյունիք173423967332115117231027428177594426942921412
Վայոց Ձոր52857175685083727014511492173122
Տավուշ122717159574471815475620272652021465241
Ընդամենը228123741104630250633414116281331118448512714342983805754974115053