2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան6213104125418319291250230269267346300106154839151032181355
Արագածոտն1318182656232808259767525426131960449261
Արարատ2270415103177032166881521063735693635737728479
Արմավիր1477223677134120911389915722629702119301
Գեղարքունիք190632511224914312160124873958561326313821430
Լոռի17702438991491241310916318513246601818295
Կոտայք22334381132854391694214099255461534185629586
Շիրակ199930510077172811087112131321940632104422377
Սյունիք1671263818421110428991075116281232225134358
Վայոց Ձոր16082476634171911928976331106523427631423379
Տավուշ5167917558496372713611452170108
Ընդամենը229813761106745454736414146501328121449812384642923823344834214929