2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան5517867203991167021419523622821436912316864628981731470
Արագածոտն155426473444119311085811168471425214027329
Արարատ204934310843917110971101150246672223615629440
Արմավիր2085371108558218120751178947109592124665429479
Գեղարքունիք1763368974191712463119114419067384450422626
Լոռի2342444104126318163881521044153782439145535513
Կոտայք195833011153381046796965167623829804131466
Շիրակ2349467123152824168101156112251723333636152572
Սյունիք170326173101081132810161261568847248144722390
Վայոց Ձոր542582535550163520129304117046134
Տավուշ1304210675735558055805303744101892518271
Ընդամենը231663983109230740424413658161310105037415257374193404595494385090