2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան5661895224161127772121972452532312868716576757821621433
Արագածոտն14992737638411731111571212831122373828333
Արարատ203137510769819111941121091178662024426226428
Արմավիր194137110515823311853115857106662324224524449
Գեղարքունիք21573559361712125631161083145583044954920503
Լոռի236243210571642416587154984021702839044634529
Կոտայք191234383531810469948924130702830713228466
Շիրակ23355041092135271674615011929166253446829595
Սյունիք17012637111149114291005825165805325464025384
Վայոց Ձոր5296520233491738212234122273130
Տավուշ126019764553868795478511214414194396257
Ընդամենը233884073105741942728413617401313104837511816614023550775283855507