2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան5576856226179167912162002402542842749014479414911881268
Արագածոտն130317465613080815876742542613196448261
Արարատ2270415103177032166881521063735693635737728479
Արմավիր147722367713412091138991572262972119301
Գեղարքունիք187031911024914312058122863551551225913820426
Լոռի1770243899149124131091631851324661818295
Կոտայք21894281122853391664113799234461433385624578
Շիրակ19993051007717281108711213132194063214422377
Սյունիք1666261818421110328991075116271232125134358
Վայոց Ձոր16082476634171911928976331106523427631423379
Տավուշ516791755849637271361145217108
Ընդամենը222443550103644951936413746161294119943012044462803765334713844830