Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2006-2012 թվականներին

Մարզ 2006-2012 թվականներ
2005-2006 ուս.տարի 2006-2007 ուս.տարի 2007-2008 ուս.տարի 2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի
Երևան747481125180252251
Արագածոտն16181646517283
Արարատ2323387593106112
Արմավիր2323286076119117
Գեղարքունիք1616286773114120
Լոռի2324496790130138
Կոտայք242428618299104
Շիրակ3838358497132139
Սյունիք27272660707274
Վայոց Ձոր881417192322
Տավուշ772234496173
Ընդամենը27928236569688011801233