Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2006-2012 թվականներին

Մարզ 2006-2012 թվականներ
2005-2006 ուս.տարի 2006-2007 ուս.տարի 2007-2008 ուս.տարի 2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան11193660107129961001570099148779637102596758289980852
Արագածոտն2838283728413000290029333025
Արարատ3272327332683249326332943354
Արմավիր356526364127366528375135372331377861381962
Գեղարքունիք38331838793797379917372337133789
Լոռի377640184018408322402522399920382718
Կոտայք331341340642325443377941335652329517331017
Շիրակ4549964553694377924255100402690408888395884
Սյունիք2530332533244635246844250724932487
Վայոց Ձոր9121042103010291910441710621210819
Տավուշ194012420852079202119207120462085
Ընդամենը4172199841979113440790918414461155402751237403761026407151042