Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2006-2012 թվականներին

Մարզ 2006-2012 թվականներ
2005-2006 ուս.տարի 2006-2007 ուս.տարի 2007-2008 ուս.տարի 2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի
այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս
Երևան9961285895113870512108221670961158596617759231968
Արագածոտն104811541049966766693758698130136
Արարատ202262194216187231215325258310340429232446
Արմավիր46882350385227363209312229449260524
Գեղարքունիք13520111311519822328108199245306320299389
Լոռի18233118527686120244426170325151411179395
Կոտայք267428271379237230306386292408364402479529
Շիրակ7720198261125286173483155348176444141399
Սյունիք171116160931257612011213995177116183112
Վայոց Ձոր3417672463316652295259297846
Տավուշ1138413277148104115135117138143105136137
Ընդամենը23273094229227331976266223924126262238932997457830405081