Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2006-2012 թվականներին

Մարզ 2006-2012 թվականներ
2005-2006 ուս.տարի 2006-2007 ուս.տարի 2007-2008 ուս.տարի 2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի
այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից
Երևան1267831110164110507571509961115581712976941147833
Արագածոտն93801127178536625531874219133
Արարատ26414932415821112824412426210730010227392
Արմավիր6610231691132265189265134136152198130
Գեղարքունիք69110744476131647096731277810083
Լոռի92216821605711717112811817388118129130
Կոտայք320305306192260147414222350222504147386159
Շիրակ571829112371154992271422289111794104
Սյունիք10396988775616458945678338746
Վայոց Ձոր2614362630183320311627143022
Տավուշ81124679158716253593876449245
Ընդամենը24382209232216621977166929912077262518822798152026271677