2010-2011 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4151237644282322039259
Արագածոտն4131791240124
Արարատ164921120112
Արմավիր24619021212123
Գեղարքունիք2256941270127
Լոռի557210311671168
Կոտայք32116211051106
Շիրակ43310412041714175
Սյունիք24041761230123
Վայոց Ձոր1153123051152
Տավուշ23425281081
Ընդամենը944552957174826311402481450