2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ամսական և աշխատակիցների միջին աշխատավարձը ըստ մարզերի

Մարզ Ամսական և աշխատակիցների միջին աշխատավարձը
Ամսական աշխատավարձը (մլն.դրամ) Միջին ամսական աշխատավարձը (հազար դրամ)
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան1224,81144,979,979,680,667,2
Արագածոտն295,4295,469,469,4
Արարատ385,1385,178,578,5
Արմավիր415,2410,15,174,174,360,7
Գեղարքունիք445,3445,378,578,5
Լոռի446,3445,50,871,972,132,4
Կոտայք377,2375,91,375,775,849,7
Շիրակ452,6449,03,672,473,231,2
Սյունիք277,9277,973,173,1
Վայոց Ձոր119,6118,70,974,574,570,0
Տավուշ231,1231,173,073,0
Ընդամենը4670,64578,991,675,575,863,1