2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ամսական և աշխատակիցների միջին աշխատավարձը ըստ մարզերի

Մարզ Ամսական և աշխատակիցների միջին աշխատավարձը
Ամսական աշխատավարձը (մլն.դրամ) Աշխատողների միջին թվաքանակ (հազար մարդ)
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան1501.31385.4115.815.513.61.8
Արագածոտն408.3408.30.04.04.00.0
Արարատ454.1454.10.04.74.70.0
Արմավիր489.2487.91.35.45.30.1
Գեղարքունիք441.5441.50.05.15.10.0
Լոռի531.2529.22.05.95.90.0
Կոտայք487.3487.30.04.74.70.0
Շիրակ555.6552.23.46.05.90.1
Սյունիք338.8338.80.03.73.70.0
Վայոց Ձոր134.4134.40.01.51.50.0
Տավուշ294.2294.20.03.23.10.0
Ընդամենը5635.95513.4122.559.657.52.1