2010-2011 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4151237644282322039259
Արագածոտն103114014
Արարատ113721021
Արմավիր19610226228
Գեղարքունիք1341027027
Լոռի226234164165
Կոտայք2510540040
Շիրակ188425455459
Սյունիք19411337037
Վայոց Ձոր531210111
Տավուշ1142118018
Ընդամենը0430428871741233053247579