2010-2011 ուս. տարում Հատուկ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում ըստ ուղղվածության

Մարզ Դպրոցների ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշարժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների Հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների Վարքային և հուզակամային ոլորտի խանգարումներ ունեցող երեխաների Հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների Ընդամենը
Երևան113611114
Արագածոտն11
Արարատ0
Արմավիր22
Գեղարքունիք11
Լոռի33
Կոտայք11
Շիրակ22
Սյունիք134
Վայոց Ձոր0
Տավուշ0
Ընդամենը21319101128