2010-2011 ուս. տարում Պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի

Մարզ Բնակավայրեր
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան259220392592203900
Արագածոտն12412401414110110
Արարատ112112021219191
Արմավիր1231212282629595
Գեղարքունիք12712702727100100
Լոռի168167165641103103
Կոտայք1061051404066651
Շիրակ175171459554116116
Սյունիք123123037378686
Վայոց Ձոր52511111014141
Տավուշ8181018186363
Ընդամենը1450140248579532478718701