2010-2011 ուս. տարում Հայաստանի ուսումնական հաստատությունների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները

Մարզ Շենքերի նախագծային հզորությունները
Դպրոցների շենքերի մակերեսները, քառ.մ Դպրոցների շենքերին կից տարածքների մակերեսները, քառ.մ Դպրոցների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ)
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան12114238035216753087759816621510287
Արագածոտն25073598773737493
Արարատ35950285849264960
Արմավիր357205355017793948000633712150
Գեղարքունիք39051660536369666
Լոռի40822816280109580463263200
Կոտայք378390107075826740060337250
Շիրակ3678016773114498313878516881200
Սյունիք30296490809541257
Վայոց Ձոր100602637130115950016962200
Տավուշ18532849945634381
Ընդամենը43126941143961061405810037666959314287