2010-2011 ուս. տարում Հայաստանում պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ աշակերտների թվաքանակի

Մարզ Աշակերտների թվաքանակը
միչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
Երևան375974472418259
Արագածոտն63451231124
Արարատ8573791112
Արմավիր1266291231123
Գեղարքունիք344831122127
Լոռի63673053168
Կոտայք2433271642106
Շիրակ726725821175
Սյունիք7527147123
Վայոց Ձոր2521652
Տավուշ2635163181
Ընդամենը43952530112241221450