2010-2011 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների և ինտերնետին միացված հաստատությունների քանակը

Մարզ Առկա համակարգիչների և ինտերնետին միացված հաստատությունների քանակ
Համակարգիչների քանակ Աշակերտ Ինտերնետին միացված դպրոցներ
ընդամենը մեկ դպրոցի հաշվով Աշակերտների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով, մարդ ընդամենը տոկոսներով ընդհանուրի նկատմամբ
Երևան368914,230,825297,3
Արագածոտն9117,320,27258,1
Արարատ114010,229,110694,6
Արմավիր11269,231,411996,7
Գեղարքունիք11829,326,911489,8
Լոռի12987,724,613077,4
Կոտայք110110,430,29993,4
Շիրակ15068,622,113275,4
Սյունիք10158,316,67258,5
Վայոց Ձոր4148,017,12344,2
Տավուշ6798,424,16175,3
Ընդամենը140619,726,4118081,4