2010-2011 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի

Մարզ Դասարաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան17111551866200613621428569695245733874960
Արագածոտն555555695695256256150601506
Արարատ598598733733344344167501675
Արմավիր644106547771379033843421759271786
Գեղարքունիք584584723723333333164001640
Լոռի7488756904390732823301980131993
Կոտայք5994603713571830823101620111631
Շիրակ755187739061992542794362088462134
Սյունիք492492600600235235132701327
Վայոց Ձոր19919924524510121035452547
Տավուշ3383384124121721729220922
Ընդամենը7223195741887141768890369811538131963548620121