2010-2011 ուս. տարում Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի
Հանրակրթական Մասնագիտացված Հատուկ Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան105536429619882016051091294316113445
Արագածոտն183005918359018359
Արարատ3322533225033225
Արմավիր347793671903496936735336
Գեղարքունիք316667831744031744
Լոռի3133377265309319077731984
Կոտայք32944144137583313914433283
Շիրակ322914853121713277448533259
Սյունիք1645535516810016810
Վայոց Ձոր7083177083177100
Տավուշ1634716347016347
Ընդամենը3599595386270220282503654865406370892