2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների միջին աշխատավարձը ըստ մարզերի

Մարզ Աշխատակիցների միջին աշխատավարձը ըստ մարզերի
Ընդամենը աշխատակիցներ (ըստ հաստիքացուցակի, հազար դրամ) Վարչական աշխատողներ Մանկավարժներ Մանկավարժական հաստիքներ (դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ, զինղեկ, լոգոպետ, սոց.մանկավարժ և այլն) Հաշվապահներ Ուսումնաօժանդակ և տնտեսական անձնակազմ
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան74,676,854,9124,0131,086,176,478,657,774,676,045,285,587,075,752,755,226,0
Արագածոտն66,066,0106,2106,269,769,767,367,359,759,742,842,8
Արարատ70,370,3112,0112,074,474,478,678,691,491,444,344,3
Արմավիր68,569,312,8117,6118,754,371,472,59,668,268,60,072,672,670,045,045,30,0
Գեղարքունիք72,172,1132,9132,975,275,280,480,4108,1108,146,046,0
Լոռի67,467,639,0133,9134,442,569,469,729,874,474,628,881,881,890,041,040,949,2
Կոտայք73,173,47,4120,5121,030,079,279,63,275,975,977,177,533,045,145,1
Շիրակ66,367,239,5107,8108,669,471,172,140,965,565,943,165,365,753,042,242,629,2
Սյունիք68,368,3112,6112,676,776,767,167,136,836,843,343,3
Վայոց Ձոր67,767,951,0109,9110,1100,675,475,744,672,072,067,067,353,638,338,241,4
Տավուշ66,166,1110,2110,275,675,654,354,364,064,038,138,1
Ընդամենը70,270,850,6119,1120,783,174,274,952,471,171,542,475,275,371,845,245,727,1