2010-2011 ուս. տարում Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան297765302232071037416846051020528171091294316113445
Արագածոտն37601302981319918359018359
Արարատ514111862689833225033225
Արմավիր89143078160228173673496936735336
Գեղարքունիք119582726122318631744031744
Լոռի706329852672159277319077731984
Կոտայք128386338139631443313914433283
Շիրակ2951742309894243684853277448533259
Սյունիք135377191738946516810016810
Վայոց Ձոր4176910631721240357083177100
Տավուշ449016201461009116347016347
Ընդամենը16529713688322345120391349960517981938903654865406370892