2010-2011 ուս. տարում Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան297765302232071037416846051020528171091294316113445
Արագածոտն2678130298407804078
Արարատ46978493382892808928
Արմավիր868230781603671192036712287
Գեղարքունիք441618893298960309603
Լոռի579027362671045177192447719321
Կոտայք112305943121918392018392
Շիրակ42182127894117184851895748519442
Սյունիք5002191738381010767010767
Վայոց Ձոր15311063172122806172823
Տավուշ38371620146257586005860
Ընդամենը02971286112234323439134996054434037462196845262224946