2010-2011 ուս. տարում Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Դասարաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4236216854808314981868411331091294316113445
Արագածոտն63378231379118359018359
Արարատ1202714430676833225033225
Արմավիր12638146156151776716443496936735336
Գեղարքունիք1107314129654231744031744
Լոռի11587371413614618426319077731984
Կոտայք128426514411655886143313914433283
Շիրակ114741861432718669731133277448533259
Սյունիք60807364336616810016810
Վայոց Ձոր227231381673177083177100
Տավուշ59057207323516347016347
Ընդամենը134597211916107119406981813473654865406370892