2010-2011 ուս. տարում Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Դասարաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4236216854808314981868411331091294316113445
Արագածոտն15711788719407804078
Արարատ346338861579892808928
Արմավիր473114653631771826441192036712287
Գեղարքունիք367442561673960309603
Լոռի732337830314361826192447719321
Կոտայք76127869291118392018392
Շիրակ6958186814818638511131895748519442
Սյունիք40344644208910767010767
Վայոց Ձոր9271169710172806172823
Տավուշ230225211037586005860
Ընդամենը8495720549603018753869713332196845262224946