2010-2011 ուս. տարում Աղջիկների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Դասարաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան2011973022743630936653652228189654124
Արագածոտն718832382193201932
Արարատ16661822833432104321
Արմավիր2210772494849412456451855830
Գեղարքունիք16161998958457204572
Լոռի355118398971880119420369456
Կոտայք360137851632901809018
Շիրակ33018138499119935591432279370
Սյունիք189222671125528405284
Վայոց Ձոր4355713367134271349
Տավուշ10861220587289302893
Ընդամենը4019590645570812200336331057982351108149