2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4154441732211921936255
Արագածոտն4031791230123
Արարատ215861120112
Արմավիր24619021212123
Գեղարքունիք2257931270127
Լոռի721328011671168
Կոտայք32116111041105
Շիրակ44813510041704174
Սյունիք2384771210121
Վայոց Ձոր1153123051152
Տավուշ22425381081
Ընդամենը9449141108162770271396451441