2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան01149636833281921637253
Արագածոտն0040030007901220122
Արարատ0016040009201120112
Արմավիր0024060109021212123
Գեղարքունիք2025060009301260126
Լոռի0059090209711671168
Կոտայք10330120005811041105
Շիրակ403401113011641685173
Սյունիք3037050007601210121
Վայոց Ձոր00150312030050151
Տավուշ10230402051081081
Ընդամենը11145569910133810271388471435