2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան00152439633222321636252
Արագածոտն0040030007801210121
Արարատ0020050008701120112
Արմավիր0023060109121212123
Գեղարքունիք2026070009101260126
Լոռի0073090308211671168
Կոտայք00320100106111041105
Շիրակ404601104010441694173
Սյունիք2037050007701210121
Վայոց Ձոր00150312030050151
Տավուշ00240402051081081
Ընդամենը8048841027163774311388451433