2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան3120153436952212322039259
Արագածոտն000040040007801220122
Արարատ000019040008901120112
Արմավիր000023060109121212123
Գեղարքունիք200027050109101260126
Լոռի0000680130208301660166
Կոտայք0000320100106111041105
Շիրակ30004501113010541675172
Սյունիք200038040007701210121
Վայոց Ձոր0000140302031050050
Տավուշ0000231402052081182
Ընդամենը10120482510010172779301390481438