2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները

Մարզ Շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերին կից տարածքների մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ)
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան1286985121203674949170956315741191354441761281664749654
Արագածոտն253168253168101649910164993742637426
Արարատ4015834015838686958686956476264762
Արմավիր357248353610363815499081541908800066077639272150
Գեղարքունիք4044554044557931397931396962969629
Լոռի4111464095181628116014811601486355963359200
Կոտայք36087336047340085103984996910706122961029200
Շիրակ3895443826096935116510111512231387852688514881200
Սյունիք3428633428639377289377284104841048
Վայոց Ձոր10672010034963713852733847735001703516835200
Տավուշ1860811860815056615056613453134531
Ընդամենը4500666440674593921109427541078386215889268411267050813604