2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները

Մարզ Շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերին կից տարածքների մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ)
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան11136851026024876611588689142591416277518813617272515411
Արագածոտն206896206896109447410944743694236942
Արարատ5226125226127998207998206322863228
Արմավիր441572438022355014732491470049320066061639112150
Գեղարքունիք4931214931218520928520926822368223
Լոռի41030340867516281190333119033306285362733120
Կոտայք48079948039940092387292280210705766057460200
Շիրակ38549337247013023114075111230731767852940514251515
Սյունիք3075113075117507597507593896438964
Վայոց Ձոր1030779670663713767493762495001628316083200
Տավուշ2039302039304700414700413244132441
Ընդամենը46689994556366112633106608291047560618522368373166413519596